Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS) įkurta 1991 m. Tai sudėtinė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) dalis. LSDMS veiklos tikslas – skleisti progresyvias socialdemokratines idėjas, keisti visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politinėje veikloje, visuomenei svarbių sprendimų priėmimo procesuose. 54-iose šalies savivaldybėse veikia LSDMS moterų socialdemokračių klubai.

Jonavos moterų socialdemokračių klubas savo veiklą pradėjo 2015 m. kovo 23 d. Klubo pirmininke išrinkta Marijona Širvelienė, pavaduotojomis – Dalia Autukienė ir Albina Gurskienė. Po dvejų metų veiklos balandžio mėnesį įvyko Jonavos moterų socialdemokračių klubo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas: vadovauti klubui vėl patikėta Marijai Širvelienei, pavaduotojomis išrinktos Nijolė Meškauskienė ir Renata Mikalauskienė. Klubo moteris sveikino LSDP Jonavos skyriaus pirmininkas, ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius. Susirinkime dalyvavo ir savo veiklos patirtimi dalijosi aktyviausio Lietuvoje LSDMS Ukmergės klubo pirmininkė Indrė Kižienė su komanda.

Balandžio 28-30 d. Palangoje vykusioje LSDMS konferencijoje – seminare „Progresyvi vizija lyčių lygybei moterų teisėms Europoje ir Lietuvoje“ dalyvavo ir Jonavos moterų socialdemokračių klubo atstovės – delegatės Marijona Širvelienė ir Dalia Autukienė. Seminare išklausyti pranešimai „Laisvosios rinkos ekonomika ir nauji iššūkiai moterų teisių darbotvarkėje“, „ES požiūris: kaip sumažinti vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus“, „Moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis Lietuvoje“, „Brexit ir dviguba pilietybė: prognozės ir perspektyvos“, diskutuota aktualiomis šiandienos problemomis.

LSDMS ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje išklausyta pirmininkės B. Vėsaitės ataskaita, aptarta apskričių koordinatorių veikla. LSDMS pirmininkės rinkimuose dalyvavę kandidatės O. Leiputė ir V. Vaitiekūnaitė pristatė savo programas. Slapto balsavimo metu naująja LSDMS pirmininke išrinkta O. Leiputė, kurios kandidatūrą palaikė daugiau kaip 2/3 delegačių. Aptartos LSDMS veiklos strateginės kryptys, patikslinti Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos įstatai.

Dalia Autukienė,
LSDMS Jonavos klubo narė