Netekome buvusio Jonavos rajono mero, tarybos nario ir administracijos direktoriaus Jono Klemenso Sungailos. Jonavos Garbės pilietis J.K. Sungaila po sunkios ligos mirė ketvirtadienį, eidamas 74-uosius metus.

Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius ir visa savivaldybės administracija reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

J.K. Sungaila (gimęs 1948 m. vasario 19 d.) – ūkininkas, Jonavos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, žemės ūkio vadybininkas. Gyveno Kulvoje (Jonavos rajonas).

1967 m. baigė Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumą. 1981–1986 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, ekonomistas.

1967–1969 m. Kulvos kolūkio vedėjas, 1969–1972 m. – vyr. mechanikas. 1972–1980 m. Liepių kolūkio pirmininkas, 1980–1986 m. Kulvos kolūkio pirmininkas. 1986–1990 m. Jonavos rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas.

Nuo 2010 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

1990–1997 m. – kiaulininkystės ir mėsos perdirbimo įmonės „Beržų kompleksas“ direktorius (nuo 1993 m. – AB „Beržų kompleksas“) ir 2000–2011 m. AB „Beržų kompleksas“ generalinis direktorius (nuo 2002 m. – UAB „Beržų kompleksas“). 1997–2000 m. Jonavos rajono savivaldybės meras. 2011–2016 m. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

1997–2011 m. Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys.

Šių metų liepos 6 d. iškilmingame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje J.K. Sungailai suteiktas Jonavos Garbės piliečio vardas už ypatingus nuopelnus Jonavos rajono savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui, už aktyvią visuomeninę bei politinę veiklą.

Beveik 20 metų praleidęs Jonavos rajono savivaldoje ir užėmęs aukščiausias pareigas, J.K. Sungaila svariai prisidėjo, kad Jonavos rajono savivaldybė taptų progresyvesnė ir artimesnė kiekvienam rajono gyventojui.