Socialinė sritis – viena jautriausių ne tik Jonavos krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Todėl politikai analizuoja opias problemas ir ieško galimybių ir būdų jas spręsti.

Visi suprantame, kad reikalinga pagalba negalią turintiems žmonėms, vienišiems garbaus amžiaus senjorams, nebegalintiems pasirūpinti savimi, tėvų globos netekusiems vaikams, šeimoms, kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis, ir pan.  Tuo rūpinasi įvairios biudžetinės įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos.

Didelį darbą šioje srityje atlieka mūsų Socialinių paslaugų centras (SPC), kuriam vadovauja Valentina Demidenko. Pernai ši įstaiga persikėlė iš Vasario 16-osios g. į naujai  suremontuotas, 600 kv. m patalpas, esančias Chemikų g.  136 name. Patalpų remontui iš rajono biudžeto buvo skirta 30 000 eurų.

Savivaldybė, siekdama plėsti socialinių paslaugų prieinamumą, skiria lėšų ir socialinių paslaugų plėtrai kaimo seniūnijose. Kelerius metus sėkmingai veikia Jonavos socialinių paslaugų centro padaliniai Žeimiuose ir Upninkuose. Atsižvelgiant į tai, kad Ruklos seniūnijoje gyvena per pusšimtį socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, kuriose auga 140 vaikų, analogiškas padalinys įkurtas ir šiame miestelyje. Įsteigti tokią įstaigą padėjo Vietos veiklos grupės projektas, kurio lėšomis buvo suremontuotas pastatas. Pagal panaudos sutartį trys kabinetai perduoti Socialinių paslaugų centrui. Ruklos padalinio įsteigimas padėjo išplėsti paslaugų spektrą – šeimos ne tik lankomos namuose, joms organizuojami tėvystės ir socialinių įgūdžių užsiėmimai, neįgalūs miestelio gyventojai noriai dalyvauja dienos užimtumo ir meno terapijos užsiėmimuose.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A įsikūrusi biudžetinė socialinės globos įstaiga Neįgaliųjų veiklos centras (direktorė Aurika Matutienė). Siekiant ugdyti neįgalių žmonių savarankiškumą ir jų integraciją į visuomenę, pagalbos sulaukia ir jų šeimos nariai.

Įstaigoje socialinę globą gauna 24 asmenys. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą sudaro visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pernai pavasarį pradėta teikti trumpalaikė socialinė globa – įsteigtos dvi papildomos vietos tėvams ar globėjams, dėl atsiradusių priežasčių laikinai negalintiems pasirūpinti sutrikusio intelekto asmeniu. Neįgaliųjų veiklos centre veikia stacionarus socialinės ilgalaikės (trumpalaikės) globos struktūrinis padalinys „Gyvenimo namai“, kuriame nuolatos  gyvena 14 neįgaliųjų.

Centro lankytojai dalyvauja darbo terapijos, užimtumo, kultūrinio, neformaliojo ugdymo socializacijos lygio kėlimo veiklose. Tačiau užtikrinti neįgaliųjų saugumą ir raidai palankią aplinką to nepakanka. Siekiant išplėsti paslaugų spektrą ir pagerinti jų kokybę, šios kadencijos savivaldybės taryba skyrė 3,5 papildomų darbuotojų etatų – po pusę etato skirta bendrosios praktikos slaugytojai, socialiniam darbuotojui, psichologui, kineziterapeutui, pusantro etato – socialinio darbuotojo padėjėjui. 

Nevyriausybinė organizacija „Jonavos viltis“, kuriai vadovauja Olgos Traskauskienė, vienija per 112 asmenų, turinčių vienokių ar kitokių intelekto sutrikimų. Apie trečdalis organizacijos narių aktyviai dalyvauja dienos užimtumo veikloje. Kartu dalyvauja ir jų šeimos artimieji. O sunkią negalią turintys jonaviečiai lankomi  namuose,  pavežėjami į sveikatos priežiūros įstaigas ir kt.

Rajono taryba, siekdama pagerinti bendrijos darbo sąlygas, suteikė patalpas Chemikų g. 136 name, skyrė lėšų iš biudžeto jų remontui. „Jonavos vilties“ vadovė  planuoja pradėti teikti dienos socialines paslaugas sutrikusio intelekto suaugusiems asmenims, turintiems daugiau nei 18 metų. Planuojama ugdyti ir palaikyti tokių jaunuolių kasdienius ir socialinius įgūdžius, skatinti jų socialinę integraciją, dalyvauti edukaciniuose, kultūriniuose renginiuose, organizuoti pažintines išvykas ir t. t.

Rajone didelis dėmesys teikiamas be tėvų globos likusiems vaikams bei nedarnioms šeimoms. Pernai Jonavos rajono vaikų globos namams, vadovaujamiems Emilijos Markucevičienės, tapus Vaiko ir šeimos gerovės centru, įstaigai deleguotos ir pradėtos  vykdyti naujos funkcijos. Įsteigtas krizių įveikimo pagalbos padalinys, kuriame į grėsmingą situaciją šeimoje patekę žmonės gali praleisti tris mėnesius. Šia paslauga  jau pasinaudojo 13 gyventojų. Pozityvus žingsnis – Vaiko ir šeimos gerovės centre globotiniai bus globojami iki 21 m., t. y. iki tol, kol  baigs mokymosi įstaigas. O tiems, kurie pasirinks savarankišką gyvenimą nuo pilnametystės pradžios, bus teikiama palydimoji globa iki 24-erių metų – centro darbuotojai padės tvarkyti reikiamus dokumentus, ieškoti būsto, spręsti psichologines bei sveikatos problemas.

Prieš porą metų rajone pradėti steigti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gali gyventi iki 8 nepilnamečių, netekusių tėvų globos. Pirmoji tokia šeimyna buvo apgyvendinta Kulvoje, buvusiame vaikų lopšelyje-darželyje. Pastato fasado ir vidaus patalpų remontui iš Savivaldybės biudžeto skirta 49 993, 74 eurų. 2017-aisiais fasadui, stogui apšiltinti, įrengti drenažo sistemą, seniūnijos ir vaikų globos namų šildymo sistemos sujungimui į vieną katilinę atseikėta dar 72 439,75 eurų. Erdviose ir jaukiose patalpose gyvenantys moksleiviai turi naujus baldus, visą reikiamą buitinę įrangą, o įstaigai nereikia rūpintis šildymu, nes jis tiekiamas iš seniūnijos katilinės.

Bendruomeninių vaikų globos namų įsteigimas Kulvoje parodė, kad gyventi šeimynose globotiniams ne tik patogiau, bet ir ugdo jų atsakingumą, pareigingumą bei savarankiškumą. Rajono Savivaldybė ir ateityje ieškos galimybių tėvų globos netekusius vaikus apgyvendinti šeimynose.

Geru žodžiu reikia minėti Gyventojų globos namus (direktorė Dalia Astrauskienė), kuriuose prižiūrimi vieniši senatvės sulaukę žmonės. Pagalbos ranką seniems žmonėms tiesia Ruklos globos namai, vadovaujami Irinos ir Viktoro Aleksandravičių. Daug gražių renginių, edukacinių ir pažintinių kelionių regos negalią turintiems jonaviečiams organizuoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jonavos skyrius (pirmininkė yra Zita Šuliokienė). Didelį dėmesį savo nariams skiria Neįgaliųjų draugija, vadovaujama Valerijos Lopetienės. Diabetikų klubas „Ramunė“ su pirmininku Jonu Laiva pagalbos ir palaikymo sulaukia ne tik iš Savivaldybės, bet ir iš Jonavos ligoninės, PSPC dirbančių medikų, Lietuvos diabetikų asociacijos prezidentės Vidos Augustinienės. Negalima nepaminėti Nakvynės namų, kuriuose, paspaudus šalčiui, prieglobsčio ieško benamiai. Ilgametės įstaigos direktorės Ritos Eimutienės ir jos vadovaujamo personalo dėka ne vienas nelaimėlis atsisakė alkoholio, surado darbą, sukūrė šeimą.

Atskirai norėčiau paminėti Ruklos „Caritas“, kuriam vadovauja Virginija Noreikienė. Čia kasdien maitinami Ruklos miestelio vaikai ir suaugusieji. Dažnam lėkštė sriubos, kurią kasdien verda Caritas savanorės, atstoja ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę…

 Jonaviečiai, ištikti bėdų ir nepritekliaus žino, kad visuomet ras pagalbą ir paguodą Jonavos „Carite“, kuriam vadovauja Stanislava Daubarienė.

Malonu kalbėti apie žmones, aukojančius savo laiką, atiduodančius save tam, kad kitas būtų laimingas, kad mažėtų nepriteklius, kad globojamo žmogaus veide atsirastų šypsena, o ne riedėtų ašara. Rajono politikai visada palaikys geras, kilnias ir prasmingas idėjas.

Birutė Platkauskienė, Savivaldybės tarybos narė