Birželio 20 d. vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdyje išrinkta nauja pirmininkė – ja tapo bičiulė Birutė Gailienė.

Prieš tai komitetui pirmininkavo E. Sabutis. Gegužės 7 d. jis buvo išrinktas meru ir komiteto pirmininko pareigų atsisakė.

B. Gailienė – jaunosios politikų kartos atstovė. Anksčiau dirbo Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje, Jonavos jaunimo centre, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Šiuo metu ji pirmininkauja rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai bei Jonavos kultūros centro tarybai.