Rugsėjo 6 dieną įvyko ataskaitinis – rinkiminis LSDP Jonavos skyriaus Centro partinės grupės susirinkimas. Jaukioje kaimo turzimo sodybos palinkoje bičiuliai, į partinę grupę susibūrę vos prieš du metus, vienbalsiai perrinko grupės pirmininkę Birutę Gailienę tolesniam vadovavimui. Grupės pirmininkės pavaduotojos pareigas ir toliau pasiūlyta eiti Astai Sivolovienei, o iždininku perrinktas Egidijus Mažūnaitis.

Nors grupė veikia skyriuje tik du metus, jos gretos – vienos gausiausių. Šiuo metu ji vienija net 39 narius.

Susitikime bičiulius aplankė ir skyriaus pirmininkas, ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, rajono meras bičiulis Eugenijus Sabutis ir mero pavaduotojas Erlandas Andrejevas. Bičiuliai aptarė reikšmingiausias 2017 metų veiklas – mero, partijos pirmininko rinkimus, dalyvavimą visuomeniniame miesto gyvenime.  Kalbėta ir apie ateities planus, partinės grupės veiklos plėtimą. Likusi vakaro dalis skirta neformaliam bendravimui – pasveikinti jubiliejus šventę bičiuliai, padėkota itin aktyviai skyriaus veikloje dalyvaujantiems nariams, pasidalinta pasiūlymais ir idėjomis ateities veikloms.

Centro partinės grupės informacija