Siekiant suformuoti bendrą partijos poziciją dėl bendradarbiavimo su stambia politine korupcija įtariamomis partijomis LSDP vicepirmininkas Mindaugas Sinkevičius kreipėsi į partijos narius su prašymu pareikšti nuomonę šiuo klausimu.

Rezultatai parodė, kad dauguma apklausoje dalyvavusiųjų LSDP narių pasisako už tai, kad LSDP suformuluotų bendrą poziciją ir nutrauktų bendradarbiavimą koalicijose su partijomis, kurioms pareikšti įtarimai stambia politine korupcija. Už tokią poziciją balsavo net 78,8 proc. socialdemokratų. 21,2 proc. socialdemokratų mano, kad nepaisant sunkių įtarimų korupcija LSDP galėtų toliau dirbti su tokiomis partijomis kaip Liberalų sąjūdis.

“Partijos narių nuomonė dėl bendro darbo su korupcija įtariamomis partijomis yra labai aiški – socialdemokratai nenori dirbti su tais, kurie diskredituoja ne tik save, bet ir LSDP. Manau, kad tai yra aiškus signalas partijos vadovybei. Nebegalime dangstytis skyriais, kuriems dėl kažkokių asmeninių priežasčių gali būti naudingas bendras darbas su korupcija įtariamomis partijomis, turime būti principingi ir įsiklausyti į partiečių nuomonę”, – sako apklausą inicijavęs LSDP vicepirmininkas M. Sinkevičius.

Apklausos būdu pareikšta socialdemokratų nuomonė partijos vadovybei tampa argumentu partijos vardu formuluojant poziciją dėl bendradarbiavimo su korupcija įtariamomis partijomis. Taip LSDP nariai suteikia mandatą LDSP vadovybei aiškiai suformuluoti poziciją ir nutraukti bendradarbiavimą su rimtų problemų su teisėsauga turinčiomis partijomis.