Prisijungimas prie centralizuotosios nuotekų sistemos ar individualios nuotekų sistemos įsirengimas jau ne pirmus metus kėlė sunkumų nedideles pajamas turintiems rajono gyventojams. Prašymų pagelbėti savivaldybė sulaukdavo nuolat, tačiau teisinio pagrindo spręsti problemą mūsų savivaldybėje iki šiol nebuvo. 

Reaguodama į susidariusią situaciją, rajono savivaldybės Tarybos frakcija „Vieningi socialdemokratai“ balandžio pabaigoje rajono Taryboje pateikė projektą, kuriuo siūloma kompensuoti prisijungimo prie nuotekų sistemos ar individualios nuotekų sistemos įsirengimo kaštus. Šiam projektui pritarta. 

Šio kompensavimo tikslas – pasiekti, kad visi Jonavos rajono savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančią centralizuotojo nuotekų tvarkymo paslaugą arba turėtų galimybę individualiai ir kokybiškai tvarkyti nuotekas, saugotų aplinką nuo taršos. 

Naujoji kompensavimo tvarka spręs dvi reikšmingas problemas. Pirmiausia, pagreitins ir palengvins gyventojų prisijungimo prie centralizuotųjų sistemų galimybes, nes Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė – UAB „Jonavos vandenys“ turi gan ribotas galimybes investuoti į infrastruktūros plėtrą, kadangi didžioji dalis tam galimų skirti lėšų sunaudojama esamos infrastruktūros kokybės palaikymui. Taigi, naujoji priemonė bus orientuota į savivaldybės individualių ar grupinių gyvenamųjų namų savininkų problemų sprendimą.

Antra, naujoji tvarka padės nuosavų namų savininkams atsisakyti lauko tualetų ar senų, reikalavimų neatitinkančių vietinių nuotekų tvarkymo įrenginių.

Abi šios priemonės vienareikšmiškai turės teigiamą poveikį aplinkai, sumažins grunto, požeminio vandens ir visos aplinkos taršą. Kompensacijos bus mokamos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis. 

Kompensacijos bus taikomos prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų tvarkymo sistemos (išvadai iš nuosavo namo iki magistralės) arba Individualių nuotekų tvarkymo sistemų įsirengimo (Traidenio ir kitų tiekėjų panašūs įrenginiai) darbams. Kompensuojamos bus tiesiogiai susijusios sąnaudos: įsigijimas, įrengimas, pajungimas, patikrinimas, įregistravimas ir panašūs darbai. Nekompensuojamos įrangos transportavimo (pristatymo) sąnaudos. 

Individualius įrenginius bus galima įsirengti tuomet, kai nėra ir artimiausius 12 mėn. nenumatoma sudaryti galimybės jungtis prie centralizuotų tinklų. Nuotekų kaupimo rezervuarai rengiami tada, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybė šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti bei užtikrinti sukauptų nuotekų sutvarkymą. 

Pretenduoti gali bet kuris Jonavos rajono savivaldybėje esančio gyvenamosios paskirties pastato savininkas, norintis jam nuosavybės teise priklausantį pastatą prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos arba pasistatyti kokybišką individualų nuotekų tvarkymo įrenginį, kai prisijungti prie centralizuotos sistemos nėra galimybių.  

Visi kompensavimo aprašo nuostatas atitinkantys pareiškėjai galės gauti 50 procentų patirtų sąnaudų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur. Pareiškėjai, kurie ne tik atitinka aprašo nuostatas, bet ir priklauso vienai iš apraše nurodytų trijų socialiai pažeidžiamų asmenų grupių, galės gauti 70 procentų patirtų sąnaudų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 2 100 Eur. Šiai grupei priklauso šeimos, kuriose yra neįgalus šeimos narys; šeimos, kuriose auga trys ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių); šeimos kurių metinės pajamos neviršija:

Asmeniui be šeimos – 40 VRP – 5 120 Eur (427 Eur/mėn.) (VRP – valstybės remiamų pajamų dydis = 128 Eur);

2 – 3 asmenų šeimai – 80 VRP – 10 240 Eur (853 Eur/mėn.);

4 ir daugiau asmenų šeimai – 23 VRP – 2 944 Eur (245 Eur/mėn.) vienam šeimos nariui. 

Kaip atrodys viso proceso eiga:

1)        Pareiškėjas kreipsis į UAB „Jonavos vandenys“ (toliau – Bendrovė) ir gaus prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų sąlygas arba patvirtinimą, kad prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų galimybės nėra ir nenumatoma sudaryti artimiausius 12 mėn.;

2)        Bendrovė supažindins interesantus su kompensacijos gavimo sąlygomis ir pareiškėjui atlikus prisijungimo ar įsirengimo darbus, priims iš pareiškėjų prašymus kompensacijai gauti;

3)        Pareiškėjui pateikus paraišką kompensacijai gauti ir Apraše nurodytus dokumentus, Bendrovė patikrins ir užpildžius paraiškos baigiamąją skiltį, visus dokumentus pateiks savivaldybės administracijai;

4)        Savivaldybės Turto ir aplinkos apsaugos skyrius apskaičiuos kompensacijos dydį ir parengs savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl kompensacijos skyrimo;

5)        Direktoriui pasirašius įsakymą, kompensacija bus pervesta į pareiškėjų sąskaitas, nurodytas paraiškoje. 

Daugiau informacijos: https://www.jonavosvandenys.lt/naujiena/?id=204

Tikiuosi, gyventojai nepraleis galimybės gyventi patogiau ir draugiškiau aplinkai.

Erlandas Andrejevas, frakcijos „Vieningi socialdemokratai“ Jonavos rajono taryboje seniūnas