IMG_7073 Savaitgalį Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus visuotinis susirinkimas būsimuose pirmalaikiuose mero rinkimuose iškėlė Eugenijaus Sabučio kandidatūrą.

E. Sabutis iki šiol ėjo mero pavaduotojo, o iki rinkimų rajono tarybos sprendimu paskirtas laikinai vykdyti mero pareigas. Rajono valdymo srityje jis talkino buvusiam rajono merui Mindaugui Sinkevičiui, kuris nuo gruodžio vidurio vadovauja LR ūkio ministerijai, todėl turėjo atsisakyti mero įgaliojimų.

Iškeltas kandidatas itin palankiai vertinamas ir LSDP Jonavos skyriaus narių, ir kitų partijų atstovų bei rajono gyventojų ir yra apibūdinamas kaip atsakinga, sąžininga, pareiginga ir darbšti asmenybė, diplomatiškas, nuoseklus ir įžvalgus politikas. E. Sabučiui gerų žodžių negaili ir buvęs Jonavos vadovas M. Sinkevičius: „Eugenijus – tas žmogus, į kurio rankas galiu ramiai atiduoti rajono vairą. Beveik du metus dirbome kaip tvirta komanda, niekuomet nebuvo kilę abejonių dėl jo sprendimų, visuomet vertinau jo nuomonę, mintis ir idėjas. Žinau, kad šis žmogus yra be galo darbštus, pasiryžęs iššūkiams ir jam nebaisios kliūtys, kurių rajono valdyme tikrai pasitaiko. Jis jau įgavęs rajono valdymo patirties, todėl ši sritis jam nebus naujiena, o tai – didelis privalumas. Man, kaip jonaviečiui ir ilgamečiui miesto vadovui, ne tas pats, kas toliau rūpinsis rajonu ir tęs pradėtus darbus. Tai turi būti patikimas, tvirto charakterio, atsakingas žmogus. Eugenijus – būtent toks“.

M. Sinkevičius pabrėžia, kad rajono taryboje daugiau nei pusę mandatų rajono rinkėjai patikėjo socialdemokratams, todėl, norint išlaikyti nuoseklų ir vieningą komandos darbą, tarybai vadovauti turėtų daugumos atstovas. “Komandos ir jos vadovo vizijos, idėjos, vertybės turi sutapti. Priešingu atveju nebus vienybės tarp rajono vadovo ir tarybos narių daugumos, o rajonui tai – ne į naudą”, – sako jis.

LSDP Jonavos skyriaus nariu E.Sabutis tapo 2014 m., tuo metu jis ėjo Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pareigas. Nuo 2015 m. kovo 1 d. buvo išrinktas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu, o nuo tų pačių metu balandžio mėn. ėjo Jonavos rajono mero pavaduotojo pareigas. Nuo 2016 m. gruodžio 13 d. – laikinasis Jonavos meras.

Pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje įvyks balandžio 23 dieną.